Til møde og valg.

 

Sidst vi havde valg i DHA blev John Lerchen valgt til medlem i bestyrelsen. Da John ikke går i aftenskolen mere, kan han ikke vælges igen, så vi håber at en ny har lyst til at stille op. Mød op så du kan være med til at vælge jeres elevrepræsentant.

 

Vi vil fortælle lidt om, hvad vi laver i bestyrelsen og vi vil gerne hører om I har gode ideer og forslag, som vi kan arbejde videre med.

Kom og fortæl, hvem du kunne tænke dig at have til debataften.

 

Som noget nyt, afholder vi BANKOSPIL, når mødet er slut. Håber at rigtig mange har lyst til at deltage og vinde lækre præmier.

 

Aftenskolen servere kaffe og kage, så derfor vil vi gerne vide om du kommer. Du kan aflevere din tilmelding til din lærer eller ring på 20477095  eller 63759674 senest d. 10. februar 2020.

 

Venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Birthe Hansen og Linda Zeberg