Historie

Historien bag aftenskolen

Historie

1. Hvad er D.H.A.?
2. Hvordan er den startet
3. Hvem går på aftenskolen
4. Hvordan drives D.H.A


Den Hensyntagende Aftenskole er en aftenskole, som tilrettelægger undervisning ud fra elevernes evner, så alle kan følge med og få udbytte af undervisningen, og få den hjælp der er brug for. Undervisningen foregår på små hold, der er 5 til 7 elever på hvert hold.


D.H.A. startede i 1977, af værkstedassistent Kaj Løvstrøm som arbejdede på et af Amtets beskyttede værksteder.


Kaj Løvstrøm fandt ud af, at de psykisk udviklingshæmmede havde store problemer med at få fritid til at gå på en fornuftig måde, så han fik nogle af klienterne til at gå på almindelig aftenskole, det gik også godt i starten, lærerne syntes det var spændende og udfordrende, men fandt hurtigt ud af, at det var umuligt både fagligt, pædagogisk om menneskeligt at have overskud til de P.U., selvom der kun var en eller to på holdet. Resultatet blev altid, at den P.U. holdt op, og fik endnu et nederlag.


Efter mange, mange og lange samtaler med de P.U., blev det klart, at der var brug for en aftenskole, som kunne undervise handicappede, Odense Kommune og Kaj Løvstrøm fik i samarbejde D.H.A. op at stå.


Vore elever kommer fra støttecentre, bofællesskaber, Minibo, hjemmeboende og en fra egen bolig, alle er handicappede. Alle møder hver gang op med stor forventning til undervisningen og mødedeltagelse er meget stor, der skal ske noget helt specielt, for at en elev ringer afbud.


Undervisningen foregår på Odense kommunes beskyttede værksteder, daghjem og skoler.


D.H.A. afholder ikke kun kurser om aftenen, men der bliver også afholdt 24 weekend kurser, som strækker sig over hver 3 weekender, disse kurser er meget populære. Der afholdes ca. 60 kurser om året


Der stilles store krav til lærernes fantasi, faglige og pædagogiske kunnen, eleverne har krav på, at undervisningen ligger så tæt på almindelig aftenskole som muligt.


D.H.A. er en selvejende forening, som hører hjemme i Odense Kommune. Odense Kommune giver tilskud til lærerlønninger iflg. Folkeoplysnings loven. Foreningens regnskab følger kalenderåret, og indpasses efter retningslinjer, som Odense Kommune har fastsat.